فروش حبوبات
خانه / فیلم آموزشی

فیلم آموزشی

صادرات حبوبات بسته بندی شده ایرانی

 

خرید و فروش حبوبات ارزان قیمت

 

ویدئو بوجاری کردن نخود کرمانشاه با دستگاه لیزری

 

ویدئو آشنایی با حبوبات ، کاربرد و خواص حبوبات

 

ویدئو نحوه جمع آوری نخود بوجاری شده کرمانشاه

 

ویدئو بوجاری کردن و معرفی سایز های مختلف کرمانشاه

 

ویدئو نحوه بارگیری نخود فله ای کرمانشاه

 

ویدئو نحوه بوجاری کردن نخود کرمانشاه